Saya Sedang Membaca

Kronikel Etanol oleh Hafizul Osman |Tunggul-tunggul Gerigis oleh Shahnon Ahmad | Atlantis: The Lost Continent Finally Found oleh Prof. Arysio Santos | The Mind of The Malay Author oleh Muhammad Haji Salleh | Joseph Anton: A Memoir oleh Salman Rushdie

Monday, May 26, 2008

Panduan Menyediakan Modul Pendidikan Moral KBSR

Panduan Menyediakan Modul Pendidikan Moral KBSR

1. Spesifikasi umum modul.
Ø Minimum10-15 halaman untuk setiap unit (tidak terhad).
Ø Format penulisan mengikut kreativiti penulis.
Ø Kandungan teks yang memenuhi kehendak SP dan HSP Pendidikan Moral KBSR, iaitu:
i) Fakta/teks
ii) Latihan dan aktiviti
Ø Cadangan brif ilustrasi yang lengkap.

2. Penyediaan modul/bahan penulisan hendaklah mengikut Sukatan Pelajaran (SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Pendidikan Moral yang terkini.

3. Bahan modul mestilah memenuhi aras murid (1, 2 dan 3) dan tahap murid (1 dan 2).

4. Kandungan modul hendaklah mengandungi maklumat tambahan yang menyokong maklumat sedia ada di dalam buku teks.

5. Terdapat cadangan ilustrasi yang lengkap dan dapat membantu murid memahami teks.

6. Latihan/aktiviti penggayaan dan pengukuhan yang pelbagai dan mencakupi semua aras murid.

7. Contoh/struktur modul terpulang pada penulis dan akan dibincangkan dengan editor/pengurus projek.

Untuk sebarang pertanyaan/maklumat lanjut, sila hubungi: zaida@dbp.gov.my

No comments: