Saya Sedang Membaca

Kronikel Etanol oleh Hafizul Osman |Tunggul-tunggul Gerigis oleh Shahnon Ahmad | Atlantis: The Lost Continent Finally Found oleh Prof. Arysio Santos | The Mind of The Malay Author oleh Muhammad Haji Salleh | Joseph Anton: A Memoir oleh Salman Rushdie

Thursday, September 11, 2014

Jemput Hadir: Wacana Fikrah Ummah ke-8


Siri Wacana Fikrah Ummah ke-8

“Manusia Beradab ke Arah Modenisasi Alternatif”

YBhg. Prof. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud


18 September 2014 (Khamis) | 9:00 pagi | Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur

Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud ialah seorang ahli falsafah, pentadbir pendidikan, aktivis Islam, dan penyair. 

Pada tahun 1988 hingga 2002, beliau merupakan seorang perintis dan bekas Timbalan Pengarah Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam (International Institute of Islamic Thought and Civilization, ISTAC). Beliau diundang ke ISTAC oleh Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas untuk membantunya dalam hal ehwal akademik, pelajar, penerbitan, dan perpustakaan di ISTAC sehingga menjadi salah satu pusat pengajian Islam terulung di dunia Islam. 

Kini beliau bertugas sebagai Pengarah Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban (CASIS), Universiti Teknologi Malaysia. Beliau juga pernah diangkat sebagai tokoh Karyawan Bulan Ini dalam Dewan Sastera September 2012. Beberapa buku, monograf dan makalah beliau dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Turki, Jepun, Parsi, Rusia, Bosnia, Macedonia, Tamil, Mandarin, dan Arab.

No comments: