Saya Sedang Membaca

Kronikel Etanol oleh Hafizul Osman |Tunggul-tunggul Gerigis oleh Shahnon Ahmad | Atlantis: The Lost Continent Finally Found oleh Prof. Arysio Santos | The Mind of The Malay Author oleh Muhammad Haji Salleh | Joseph Anton: A Memoir oleh Salman Rushdie

Tuesday, June 6, 2017

Bunyi dan Irama dalam Puisi MelayuIrama menurut Kamus Dewan, (1) ukuran masa atau tempo (pada muzik); (2) panjang pendek bunyi yang teratur, turun naik bunyi yang teratur (pada lagu, puisi, dll), rentak; (3) gaya, tingkah, ragam, rentak.

Bunyi yang “menurut” suatu rentak atau irama menghasilkan suatu penyampaian “susunan kata” yang “sedap didengar” (Muhammad guna istilah “lunak”), lebih-lebih lagi dalam puisi. Muhammad Haji Salleh (1984:30) menyatakan, “setiap perkataan itu diciptakan untuk diucapkan maka sewaktu disebut kita terjemahkannya ke dalam bentuk bunyi”, juga “penyair Melayu amat peka kepada bunyi. Mereka menggunakan unsur-unsur bunyi secara kompleks (fadz: mencampur aduk suatu bunyi yang menjadi sedap didengar atau menyampaikan suatu makna irama yang menyampaikan emosi atau ekspresi) dan penuh imaginasi keseniman”. Menurut Muhammad lagi, siratan bunyi yang berhubungan ini “amat halus” sehingga menggerakkan makna yang luar biasa. Di sini kita dapat merasakan jika sajak yang tersampai “kena pada telinga” atau janggal atau buruk bunyinya (kadang-kadang hanya tampak baik di atas kertas, yang menyampaikan kekuatan bentuk, bukan penyampaian “suara” atau “berlagu”).

Penerangan menurut Muhammad Haji Salleh akan jenis-jenis bunyi dan penyampaian sifatnya dalam erti kata telinga Melayu, berserta contohnya:
Bunyi
Jenis Sifat
a, e, o, u
(vokal Melayu)

Sifatnya agak lembut.
i (vokal Melayu)
Walaupun sifatnya agak lembut tetapi agak tajam sedikit daripada bunyi vokal lain; misalnya bini, diri, pergi. Vokal ini juga membayangkan suasana “sepi”.

ha, pu, yuh, lan, air, da, lam, ma, ran, dll.
Sifatnya lembut lagi rendah (lihat air yang dipilih, menunjukkan apabila bunyi ‘i’ dengan ‘r’ menyampaikan bunyi yang berubah sifatnya, yang lebih lembut dan rendah); misalnya puyuh, dalam, sapu.

g, k, b dan p
(jika banyak digunakan)
Menghasilkan kesan bunyi yang agak tebal dan kadang-kadang lebih kasar teksturnya; misalnya kaku, gopoh, gagak, keranjang, bangkang.

p, d dan g
(jika banyak digunakan)

Sifatnya tinggi dan tebal; misalnya panggang.
i+apa-apa bunyi, walaupun asalnya keras, tinggi atau tebal

Sifatnya tipis; misalnya kunyit, dipindang, dipinang.
Campuran bunyi yang disusun dalam sebuah pantun:
Pin-jam e-kor sem-bi-lang,
Pin-jam-pin-jam hi-lang.

Bunyi pantun ini tipis, pendek dan tajam, tidak rendah atau tebal, bunyinya seperti mengejek dan tidak serius.


Sumber: Muhammad Haji Salleh, 1984. Pengalaman Puisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 30-38. 

No comments: