Saya Sedang Membaca

The Consuming Fire oleh John Scalzi | Pemberontak Filem oleh Nasir Jani | The Prague Cemetry oleh Umberto Eco | Confessions of a Mask oleh Yukio Mishima | In Search of Modernity: A Study of the Concepts of Literature, Authorship and Notions of Self in "Traditional" Malay Literature oleh Hadijah Rahmat |

Tuesday, September 22, 2020

Pelawaan untuk Menyumbang Kertas Kerja Kajian Unsur Sains Moden dalam Sastera PENGENALAN

Bahagian Penyelidikan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka mengalu-alukan sumbangan kertas kerja bagi projek penyelidikan “Kajian Unsur Sains Moden dalam Sastera” yang akan dibukukan. Kajian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana karya sastera sebenarnya turut terisi dengan unsur-unsur sains, yang mempunyai “keterangan” tentang suatu fenomena alam tabii atau suatu rumusan saintifik tetapi diterap dan dipersembahkan dalam penulisan kreatif. Contohnya, dalam pembayang pantun “pisang emas dibawa belayar” mempunyai keterangan saintifik dari segi mengukur perjalanan pelayaran, keterangan sains makanan tentang fungsi pisang sebagai makanan dalam pelayaran, dan unsur-unsur sains yang seumpamanya. Penyumbang dinasihatkan untuk meneliti bidang dan subbidang sains yang sesuai untuk dikaji dengan teks sastera. Teks sastera pula termasuk teks tradisional (lisan mahupun bertulis) atau teks moden (kreatif mahupun bukan kreatif).


SKOP KAJIAN

Dalam kajian teks sastera sekarang, bidang-bidang dalam sains semula jadi (natural science) dan sains komputer masih kurang dikaji. Namun, bidang-bidang dalam sains sosial pula agak biasa dikaitkan dengan penyelidikan teks sastera. Namun begitu, uji kaji makmal yang khusus, seperti dalam uji kaji psikologi (contoh: Eksperimen Ketakserasian Kognitif, Kesan Hawthrone, Eksperimen Anjing Pavlov, dll.) juga amat kurang dikaitkan dengan penyelidikan teks sastera tempatan.

 Oleh itu, tumpuan unsur sains moden untuk projek ini lebih tertumpu pada bidang sains asas dan sains gunaan dalam bidang sains semula jadi, atau ujian makmal yang dilakukan secara saintifik dan terkawal dalam bidang sains sosial. Kategori bidang sains adalah seperti jadual yang berikut:


 

SAINS EMPIRIKAL

SAINS FORMAL

Sains asas

Sains semula jadi

Sains sosial

Logik, matematik dan statistik

Fizik, kimia, biologi, sains bumi dan sains angkasa

Antropologi, ekonomi, sains politik, antropogeografi/geografi manusia dan psikologi

Sains gunaan

Kejuruteraan, sains pertanian, perubatan dan sains bahan

Pentadbiran perniagaan, dasar awam, pemasaran, undang-undang, pedagogi dan pembangunan antarabangsa

Sains komputer

Contoh bidang dan subbidang kajian sains bumi yang boleh diaplikasikan dengan teks sastera adalah seperti jadual yang berikut:

SAINS BUMI

Bidang Kajian

Contoh Bidang/Subbidang Kajian Berkaitan

Sains geologi

Mineralogi, petrologi, geomorfologi, paleontologi, dll.

Geografi fizikal

Ekologi, hidrologi, palaeeografi, biogeografi, dll.

Geofizik dan geodesi

 

Geokimia

Kosmokimia, geokimia isotop, biogiokimia, geokimia akueus, dll.

Sains tanah

Pedologi dan edafologi

Ekologi

 

Hidrologi, oseanografi/ilmu alam lautan dan limnologi

 

Glasiologi

 

Sains atmosfera

Meteorologi, klimatologi/kaji iklim, kimia atmosfera dan fizik atmosfera


SYARAT-SYARAT PENYERTAAN

1.    Kertas kajian ini boleh dilaksanakan secara berkumpulan. Gandingan pakar sains atau pengkaji sastera adalah dibenarkan dan tidak melebihi tiga orang dalam satu kumpulan.

2.    Para pengkaji yang berminat untuk menyertai kajian ini hendaklah menghantar abstrak atau pengenalan ringkas kajian mengikut format seperti yang berikut: (i) ditaip menggunakan perisian MS Word *.doc; (ii) jenis fon Arial bersaiz 12; (iii) langkau dua baris; (iv) 1-2 halaman; (v) sertakan: tajuk kajian, nama/nama-nama pengkaji, serta biodata pengkaji.

3.    Biodata pengkaji termasuk nama penuh (seperti dalam kad pengenalan), jawatan atau pekerjaan, kelayakan akademik, alamat dan nombor telefon (telefon bimbit dan pejabat/rumah) juga perlu disertakan.

4.    Pihak penyumbang yang berminat boleh kirimkan dahulu abstrak atau pengenalan ringkas kajian kepada fadhli@dbp.gov.my sebelum 30 November 2020. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Muhammad Fadhli al-Akiti (03-2147 9323).


No comments: